Dla większości osób konfekcja zabezpieczająca i konfekcja robocza to to samo. Niestety wymienne stosowanie owych dwóch pojęć jest omyłką. Przepisy BHP zamieszczone w Kodeksie Pracy, wyraźnie określają jakie zachodzą różnice między tymi pojęciami.

Odzież robocza wykorzystywana jest do zastąpienia odzienia pracobiorcy. Ciuchy robocze określone są do realizowania prac, przy jakich robotnik silnie brudzi się substratami niegroźnymi dla życia. Zależnie od przeprowadzanej pracy na taką odzież mogą się składać poszczególne części konfekcji takie jak przykładowo kask, okulary, czy cały zestaw ciuchów. Do odzieży roboczej zaliczamy też odzienia jednokrotnego użytku. Dodatkowo robocze ubrania nierzadko określają również zawód wykonywany przez robotnika.
pościel idealna dla dziecka

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com

odzież

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Odzież zabezpieczająca wg regulacji BHP, jest środkiem osobistej ochrony. Służy najczęściej do zakrycia konfekcji osobistej bądź zupełnie ją zastępuje. W przeciwieństwie do konfekcji roboczej, która przede wszystkim ochrania zatrudnionego przed pobrudzeniem, odzież zabezpieczająca ochrania robotnika przed zagrożeniem dla zdrowia. Pośród zagrożeń owych wyróżniamy między innymi zagrożenia mechaniczne, termiczne jak też czynniki atmosferyczne. Niezwykle istotne jest, by odzież osłonowa posiadała należyte dokumenty potwierdzajcie spełnienie standardów odpowiadających zagrożeniom, z którymi robotnik ma do czynienia.

W wypadku takowej konfekcji certyfikat jest zawsze obowiązkowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić pracobiorcy bezpłatną odzież a także obuwie robocze spełniające stosowne wymagania, jakie zostały scharakteryzowane w Polskich Normach.