Każde dziecko domaga się relaksu. Niestety dzisiaj, w dobie internetu oraz nowinek technologicznych, najczęściej bywają to gry komputerowe. Jest to ukochana przez dzieci forma wypełniania czasu, z którą ciężko walczyć. Rodziciele kombinują jak oderwać córkę czy syna od notebooka i namówić do odmiennych form relaksu.

Istnieje mnóstwo rozwijających typów wypoczynku, które mogą w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój dziecka. Jedną z nich są spektakle dla dzieci. Wtedy dziecko – ( maskotki – bubucraft.pl/maskotka-z-imieniem-dziecka), zamiast gapienia się w komputer czy tablet ma kontakt z człowiekiem. Dziecko, przez udział w spektaklu ma także kontakt ze sztuką, co jest szczególnie istotne w rozwoju wewnętrznym oraz społecznym. Mimo, iż dziecko jest wyłącznie biernym widzem, odczucia, których dostarcza sztuka oddziałują na jego wyobraźnię, rozwijają umysł i aktywizują umysł do pracy. Naturalnie spektakl winien być dostosowany do umiejętności poznawczych młodego widza. Istnieje cała masa teatrów, które mają w swoim programie spektakle dla dzieci.

spektakl

Autor: DlaMaluchów.Poznań
Źródło: DlaMaluchów.Poznań

Częstokroć są to widowiska interaktywne, gdzie artyści zapraszają dziecko w świat magii na deskach teatru, gdzie wyobraźnia nie ma żadnych ram np. . To niezwykle ważne, by w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, proponować młodzieży takie formyspędzania czasu, gdzie należy wytężyć wyobraźnię, która właśnie przez jej używanie prawidłowo się kształtuje. Niestety mnóstwo młodzieży woli gry komputerowe i elektroniczne gadżety aniżeli sztukę, pewnie właśnie dlatego, że nie wymagają od nich wielkiego wysiłku umysłowego. Warto nakłaniać dziecko do udziału w ćwiczeniach teatralnych, które posiadają nieocenioną wartość wychowawczą. Teatr kształtuje dziecięcy charakter, aktywizuje ciekawość, rozwija narząd mowy i ubogaca słownictwo. Biorąc udział w spektaklu teatralnym, dziecko jest jego współautorem. W ten sposób uczy się pracy w grupie, empatii, odpowiedzialności. To tylko niektóre walory zajęć teatralnych.

Bez dwóch zdań, powinnością rodziców jest zapewnienie dziecku kontaktu z szeroko pojętą kulturą np. taką Zaznajamianie z z każdą dziedziną sztuki. To pierwszy krok w edukacji wrażliwego i mądrego człowieka.