Najbardziej właściwa odzież robocza powinna być zaawansowana technologiczne, powinna być stworzona z najbardziej nowoczesnych materiałów. To bardzo wskazane, ponieważ w pracy poruszamy się dosyć często, tak więc potrzebujemy w tym celu najlepszych ubrań.

Odzież robocza i ochronna to najbardziej istotny środek chronienia pracy w każdej branży i różnych gałęziach przemysłu. Odzież ochronna to odzież okrywająca lub taka co zastępuje odzież osobistą, która chroni przed pewnymi zagrożeniami. Należy ją wykorzystywać podczas konkretnych prac, gdy istnieje zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę niebezpiecznych substancji. Odzież to jednocześnie buty ochronne, dzięki nim nie ma ryzyka upadku, jak powierzchnia będzie zbyt śliska, zobacz: . Największe niebezpieczeństwo w pracy stanowią dość wysoka albo niska temperatura, ogień, substancje niebezpieczne, prąd elektryczny, ale i zagrożenia mechaniczne i biologiczne.

odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

Do wszystkich tego rodzaju sytuacji obowiązkowa jest dobra odzież, przykładowo solidne spodnie robocze do pasa np. sklepmardrew.pl/ochrona-ciala/2673-lahti-pro-spodnie-do-pasa-5903755048325.html. Pewne rodzaje odzieży wykonane są jako ochrona przed niebezpieczeństwami jakie występują w różnorodnych warunkach pracy. Najlepiej dostrzec, iż do chwili wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, zdecydowana większość takich ubrań była traktowana jako odzież robocza. Świetnym przykładem są pewne typy ubrań, które są przeznaczone dla pracowników, jacy wykonują pracę, w czasie jakiej grozi mocne zabrudzenie szkodliwymi dla zdrowia oraz życia substancjami. To również ubrania, gdy wymagamy specjalnej czystości wytwarzanego wyrobu. Tego typu odzież tak więc była zaklasyfikowana do odzieży roboczej, nie podlegała obowiązkowej certyfikacji.

Jednakowoż po pierwszym maja 2004, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej to uległo zmianie i obecnie każda odzież zaliczana jest do konkretnej kategorii ochrony, zaś spełnienie wymogów potwierdza sam producent czy importer. Pamiętajmy, iż dobra odzież ochronna jest konieczna i to w wielu dziedzinach, chroni przed zwykłymi niebezpieczeństwami, jakie mogą przykładowo spowodować tarcze do szlifowania (sklepmardrew.pl/471-do-szlifowania), ale i bardziej niebezpieczne, jakie grożą śmiercią, jak porażenie prądem.